Власник видання - Владислав Сурай

 
Телефон: 068 733 95 94

Права журналіста  

  • вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації;
  • відвідування державних органів влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій та бути прийнятим їх посадовими особами;
  • відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
  • вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;
  • переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;
  • безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;
  • по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;
  • звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;
  • поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під псевдонімом або анонімно;
  • відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;
  • на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.

Реклама на сайті

-Публікація рекламної статті політичного характеру - 100 грн.

-Рекламний блок у лівій частині сайту - 60 грн (місяць).

-Рекламний блок у шапці сайту - 60 грн (місяць).

Зв'яжіться з нами